O aplicație simplă și ușor de folosit pentru a vă urmări obiectivele de economii sau progresul pușculiței dvs.

Piggy Bank Goals Pro este o aplicație simplă și ușor de folosit, în care vă puteți urmări obiectivele de economii sau progresul pușculiței dvs. Pentru fiecare sumă țintă aveți și o secțiune în care puteți adăuga un titlu, note, memorii, cu referire la obiectivul dvs.

Puteți urmări până la 4 obiective în același timp, față de 3 obiective în aplicația gratuită. Fără reclame!

Piggy Bank Goals folosește stocarea locală securizată a telefonului, oferindu-vă acces la obiectivele dvs., chiar dacă nu sunteți conectat la Internet. Obiectivele de economisire nu sunt împărtășite pe internet, deoarece această aplicație nu utilizează servicii Cloud pentru stocare, de aceea funcționează perfect chiar și offline și vă protejează, de asemenea, confidențialitatea.

Cum se folosește Piggy Bank Goals Pro:

 • Introducerea sumei țintă și introducerea treptată de economii funcționează numai cu numere și numere zecimale.
 • Dacă din greșeală sunt introduse simboluri, va trebui să resetați suma ținta și să setați una nouă.
 • Puteți modifica oricând suma țintă. Apăsați Setați ținta după aceea. Bara de progres va fi actualizată la noile valori, atunci când reîmprospătați pagina. Pentru a reîmprospăta pagina, comutați între pagini din săgeți sau din bara de navigare de sus.
 • Suma țintă și Economiile sunt stocate automat și afișate pe bara de progres. Doar introduceți o nouă valoare și adăugați Economii atunci când vă actualizați progresul.
 • Când valoarea țintă este atinsă, bara de progres ajunge la 100,00%. Resetați ținta pentru un nou plan de economii.
 • Aveți, de asemenea, o secțiune în care puteți adăuga titlu, note, notițe, cu referire la obiectivul dvs.

Piggy Bank Goals Pro

Deci, descărcați Piggy Bank Goals Pro direct din GooglePlay pentru a vă bucura de toate beneficiile acestei aplicații grozave!
Dacă aveți sugestii sau dacă întâmpinați probleme cu privire la aplicație, în loc să acordați o stea sau o recenzie slabă, vă rog să-mi trimiteți un e-mail și vă voi oferi asistență. De asemenea, dacă vă place Piggy Bank Goals, vă rog să o distribuiți și să-i acordați o recenzie bună!

EN: Piggy Bank Goals Pro, a clean simple app, to track your savings goals, or the piggy bank progress on your target.

Piggy Bank Goals Pro is a clean simple app, where you can track your savings goals, or the piggy bank progress on your target. For every target amount you also have a section where you can add a title, notes, memos, in reference to your goal.

You can track up to 4 Goals at the same time, vs 3 Goals in the free app. No ads!

Piggy Bank Goals Pro uses your secure phone local storage, giving you access to your goals, even if you are not connected to the Internet. Your savings goals are not shared over the Internet, since this app does not use Cloud services for storage, that is why it is working perfect even offline and also protects your privacy.

How to use Piggy Bank Goals Pro:

 • Target amount input and Savings input work only with numbers and decimal numbers.
 • If by mistake symbols are inserted, you will have to Reset target and set a new Target amount.
 • You can always modify your Target amount. Press Set target after that. Progress bar will be updated to the new values, when you refresh the page.To Refresh the page, switch between the pages from the arrows or top nav bar.
 • Target amount and Savings are stored automatically and displayed on the progress bar. Just enter a new value and Add savings when you update your progress.
 • When Target amount reached, progress bar goes to 100.00%. Reset target for a new savings plan.
 • You also have a Ad a title / notes / memos to your Goals, section where you can add title, notes, memos, in reference to your goal.

Piggy Bank Goals Pro

So, download Piggy Bank Goals directly from GooglePlay to enjoy the full benefits of this cool app!
If you have suggestions, or if you encounter problems regarding the app, instead of giving a 1 star, or low rating, please e-mail me and I will offer you support. Also, if you like Piggy Bank Goals please share it and give it a good review!

Share This