Safe Memo este o aplicație simplă și ușor de utilizat, securizată cu autentificare prin amprentă digitală, unde puteți stoca notițe private rapid, conturi de socializare, adrese de e-mail, parole, conectări URL utilizator/parolă, PIN-uri etc.

Safe Memo utilizează spațiul de stocare local al telefonului dvs. securizat, oferindu-vă acces la memo-urile dvs. private, chiar dacă nu sunteți conectat la Internet. Memo-urile dvs. sigure nu sunt partajate pe Internet, deoarece această aplicație nu folosește serviciile Cloud pentru stocare, de aceea funcționează perfect chiar și offline.

Safe Memo plătit VS Safe Memo gratuit:

 • fără reclame;
 • inițializare instantanee;
 • utilizare instantanee;
 • folosește resurse minime, deoarece aplicația nu are niciun script publicitar de încărcat;
 • spațiu minim;
 • plătită o singură dată, fară alte costuri viitoare!

De ce să utilizați Safe Memo:

 • Acces în aplicație securizat cu criptare prin amprentă digitală;
 • Pentru a accesa aplicația trebuie să vă dovediți identitatea prin autentificare cu amprenta (funcționează numai cu deblocarea prin amprenta activă pe telefon);
 • Notițe salvate în telefon, nu în cloud (telefonul dvs. nu trebuie să fie conectat la Internet);
 • Aplicație simplă și ușor de utilizat;
 • Sincronizare automată a aplicației in modul întunecat, cu modul întunecat al telefonului, dacă este utilizat;

NOTĂ: Această aplicație funcționează numai cu deblocarea prin amprentă activă pe telefon! Pentru a închide aplicația în siguranță, ieșiți din Safe Memo doar apăsând pe „Exit SafeMemo” din butonul aplicației!

Safe Memo App

Simplă și securizată, cu criptare prin amprentă digitală! Descărcați Safe Memo pentru a vă bucura de toate avantajele acestei aplicații interesante, direct din GooglePlay!
Dacă aveți sugestii sau dacă întâmpinați probleme cu privire la aplicație, în loc să acordați o stea sau un rating scăzut, vă rog să-mi trimiteți un e-mail și vă voi oferi asistență.

EN: Safe Memo – A simple and fingerprint encrypted app, where you can store quick private memos!

Safe Memo is a clean simple app, secured with fingerprint authentication, where you can store quick private memos, private notes, social media accounts, e-mail addresses, passwords, URL user/pass logins, PINs, etc.

Safe Memo uses your secure phone local storage, giving you access to your private memos, even if you are not connected to the Internet. Your safe memos are not shared over the Internet, since this app does not use Cloud services for storage, that is why it is working perfect even offline.

Safe Memo Paid VS Safe Memo Free:

 • no ads;
 • instant initialization;
 • instant use;
 • uses minimal resources, since the app has no ads script to load;
 • minimal space;
 • once paid pro, forever pro!

Why to use Safe Memo:

 • In App access Secured with Fingerprint encryption;
 • To access the app you must prove your identity by Fingerprint (works only with Fingerprint unlock active on your phone);
 • Memos saved in the phone, not in the Cloud (your phone does not have to be connected to the Internet);
 • Clean and simple app;
 • Automatic dark mode sync with your phone’s dark mode, if used;

NOTE: This app works only with Fingerprint unlock active on your phone! To close the app secure, exit Safe Memo only by pressing „Exit SafeMemo” in app button!

Shopping Memo App

Simple and secured with fingerprint encryption! Download Safe Memo to enjoy the full benefits of this cool app, directly from GooglePlay!
If you have suggestions, or if you encounter problems regarding the app, instead of giving a 1 star, or low rating, please e-mail me and I will offer you support.

Share This